Hasta Hakları ve Sorumlulukları Eğtimi verilmiştir.
21 Haziran 2019