Sterilizasyon Birimi
20 Kasım 2023

Merkezimiz çalışan ve hasta güvenliğine değer vermektedir. Bu yüzden sterilizasyon ve enfeksiyon kontrolünün önemi büyüktür. Enfeksiyon kontrolü; modern cihazlar ile güncel sterilizasyon bilgiler ışığı altında yapılmaktadır.      

     Merkezi sterilizasyon sistemimizde hasta ve çalışan güvenliği için doğru kayıtın, doğru kanıt olacağına inanıyoruz. Merkezi sterilizasyon sistemimizde geriye dönük hangi hastaya hangi aletin kullanıldığı alet sterilizasyon bilgilerine ulaşılabilmektedir. 

     Merkezi sterilizasyon birimimizde, sterilizasyon kriterleri gereği günlük;                                                                                         

  • Bowie-Dick test uygulaması
  • Biyolojik ve Kimyasal İndikatör kullanımı raporları alınarak dosyalanır.    


steril.jpg
  •  Merkezi Sterilizasyon Birimimiz Hizmet Kalite Standartlarına göre

  •  Kirli Alan
  • Temiz Alan
  •  Steril Alan olarak düzenlenmiştir.  
  •                                                                                                                       STERİLİZAZYON BİRİM SORUMLUSU: İbrahim TAŞKIN