Enfeksiyon Birimi
20 Kasım 2023


ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ 
• Merkezimizde gelişebilecek enfeksiyon hastalıklarını önlemek ve kontrol altına almak, konu ile ilgili sorunları tespit etmek, çözümüne yönelik faaliyetleri düzenleyip yönetmek amacıyla kurulan enfeksiyon kontrol ekibimiz çalışmalarına devam etmektedir.

Enfeksiyon Kontrol Ekibinin Faaliyet Alanları;
A.) Hasta güvenliği açısından;
• Tek kullanımlık bardak, tükürük emici ve hasta önlüğü,tetiyer örtüsü  kullanımı.

• Merkezimizde kullanılan tüm el aletlerinin sterilizasyonu , paketlenmiş aletlerin kullanımı ve tüm işlemlerin kayıt altına alınması

• Hasta ve Çalışanların temas ettiği tam yüzeylerin dezenfeksiyonu 

• Merkezin genel temizliğinin kontrolü

• Protez ölçü ve modellerinin dezenfeksiyonu

• Tuvalet temizliği ve dezenfeksiyon kontrolü


B ) Çalışan Güvenliği Açısından
• Koruyucu maske , eldiven, gözlük kullanımı

• Kesici /Delici alet yaralanmalarının kontrolü

• Personelin sağlık taramaları ve aşı takipleri ( Hbv – Hev-Eliza)

• Meslek gruplarına göre ayrıntılı taramalar ;

• Diş Protez Teknisyenlerine; Akciğer Graf.

• Sterilizasyon Birimi Çalışanlarına ;Tam Kan, Rutin biyokimya, Akciğer grafisi.

• Röntgen Teknisyenlerine ;Tam Kan, Rutin Biyokimya, Akciğer Grafisi, Dozimetre takibi ve kurşun önlük kullanımı.

• El Hijyeni Eğitim ve Kontrolleri

• Enfeksiyon Kontrol , önlemesi ve korunma konularında Hizmet içi Eğitimleri

• Yemekhane Hizmetlerinin Kontrolü

C ) Tıbbi Atık Yönetimi
Nevşehir ADSM tarafından “ Ünite içi Atık Yönetim Planı ‘’ oluşturulmuş , atıkların toplanması ve teslimi bu plan dahilinde yürütülmektedir.


• Hastane temizliği ve Önemi

• Ünit ve Alet Dezenfenfeksiyonu

• Eldiven,Maske, Gözlük kullanımı

• Kontaminasyonun önlenmesi

• Kan yolu ile Bulaşan Hastalıklar

• El hijyeni

• Diş Protez Laboratuarında Enfeksiyonu Kontrolü

• Diş Hekimliğinde sterilizasyon / dezenfektasyon

• Atık yönetimi konularında HİE gerçekleştirilmiş ve yıl sonuna kadar 

• Röntgen Birimi Enfeksiyon Kontrolü ve Önemi

• Kliniklerde Dezenfeksiyon ve Dezenfektanların Doğru Kullanılması

• ADSM Enfeksiyon Kontrolü ve Önleme Program
                                                                                                                                                                                     Enfeksiyon Birim Sorumlusu :İbrahim TAŞKIN