Kurumsal Amaçlarımız

 • Nitelikli hasta muayene ve tedavi hizmetlerinin sürekliliğini sağlamak ve maddi kaynakları en ekonomik şekilde kullanarak daha çok sayıda hastaya muayene ve tedavi hizmeti vermek
 • Modern çağın gerektirdiği teknolojik gelişmelerin imkanları kullanılarak kolay ulaşılabilir, disiplinli, nitelikli, ekonomik, sürekli gelişen güvenilir sağlık hizmeti sunmak.
 • Hasta güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
 • Çalışanların güvenliğinin sağlanması ve memnuniyetinin arttırılması,
 • Hasta şikayetlerinin azaltılması,
 • Çalışan şikayetlerinin azaltılması,
 • Hizmetteki uygunsuzlukların azaltılması,
 • Hizmet kalitesinin arttırılması ve sürekli geliştirme,
 • Çalışanların işe katkısının arttırılması,
 • Teknolojik gelişmenin sağlanması,
 • İsrafın önlenmesi